WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SPONSORZY

                                          Sponsor główny:

      

 

                               

 

                               

 

                       

                       

 

 

Patronat honorowy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Patronat medialny

Kontakt

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UM
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin


Biuro organizacyjne 
i sekretariat Konferencji:

tel. 81 448-58-03
faks 81 448-58-00

konferencja.lublin@bg.umlub.pl