WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Inne konferencje

2022

Biblioteka kreowana na nowo. Konferencja jubileuszowa z okazji 25-lecia powstania AK SBP w Lublinie,  27 stycznia 2022 (online)

2021

Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa – o sposobach działania w czasach niezwykłych, 4 marca 2021, 11 marca 2021 (online)