WWW - Uniwersytet Medyczny w Lublinie

GALERIA

XXXVI Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych

https://photos.app.goo.gl/x5c2pyS32ffmnf2B7

Patronat honorowy

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Patronat medialny

Kontakt

BIBLIOTEKA GŁÓWNA UM
ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin


Biuro organizacyjne 
i sekretariat Konferencji:

tel. 81 448-58-03
faks 81 448-58-00

konferencja.lublin@bg.umlub.pl